Agnieszka Koczerga

Świetlica

Zobacz profile innych nauczycieli


Leszek
Wychowanie Fizycznie

Marzena
Nauczyciel matematyki

Agata
doradca zawodowy

Agnieszka
Edukacja Wczesnoszkolna

Każdy dla każdego jest nauczycielem... My dla dzieci, ale przede wszystkim ONE dla nas. Inspirują nas, pomagają odnaleźć mocne i słabe strony, wzmacniają samoocenę i poczucie wartości. Każdy dzień zaś...

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.