Andrzej Tazuszel

Nauczyciel Fizyki

Zobacz profile innych nauczycieli


Dorota
Nauczyciel Biologii

Bohdan
Wychowanie Fizycznie

Jarosław
Nauczyciel informatyki

Jako nauczyciel pracuję od 2011 roku głównie w Technikum Mechanicznym. Pracowałem również w innych placówkach szkolnych oraz na jednej uczelni wyższej. Lubię zajmować się muzyką. W zespole Szkół Mecha...

Dorota
Kierownik Świetlicy

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.