Anna Habyk

tener pływania

Zobacz profile innych nauczycieli


Sebastian
Wychowanie Fizycznie

Andrzej
Nauczyciel świetlicy

Agnieszka
doradca zawodowy

Justyna
Nauczyciel - język polski

Bieganie nauczyło mnie, że oddawanie się pasji jest ważniejsze niż sama pasja. Daj się czemuś pochłonąć bez reszty, włóż całe serce, doskonal się i ćwicz, nigdy się nie poddawaj - właśnie na tym poleg...

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.