Anna Ostrasz

nauczyciel religii

Zobacz profile innych nauczycieli


Agnieszka
Edukacja Wczesnoszkolna

Każdy dla każdego jest nauczycielem... My dla dzieci, ale przede wszystkim ONE dla nas. Inspirują nas, pomagają odnaleźć mocne i słabe strony, wzmacniają samoocenę i poczucie wartości. Każdy dzień zaś...

Jarosław
Nauczyciel matematyki

Sebastian
Wychowanie Fizycznie

Małgorzata
Nauczyciel języka polskiego

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.