Beata Kukowska

trener łyżwiarstwa figurowego

Zobacz profile innych nauczycieli


Adam
Wychowanie Fizycznie

Joanna
Geografia

Marta
Pedagog

"Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci. Stara się zobaczyć ich dusze." Barbara Cage

Anna
Nauczyciel Religii

"Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie...

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.