Marta Misterkiewicz

Pedagog

Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci. Stara się zobaczyć ich dusze.
Barbara Cage

Zobacz profile innych nauczycieli


Izabela
Zajęcia artystyczne, muzyka, plastyka

Leszek
Nauczyciel Chemii

Jarosław
Nauczyciel matematyki

Lech
Wychowanie Fizycznie

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.