Marta Misterkiewicz

Pedagog

Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci. Stara się zobaczyć ich dusze.
Barbara Cage

Zobacz profile innych nauczycieli


Sandra
nauczyciel nauczania zintegrowanego

Emilia
Nauczyciel - język angielski

Agnieszka
Edukacja Wczesnoszkolna

Każdy dla każdego jest nauczycielem... My dla dzieci, ale przede wszystkim ONE dla nas. Inspirują nas, pomagają odnaleźć mocne i słabe strony, wzmacniają samoocenę i poczucie wartości. Każdy dzień zaś...

Natalia
Nauczyciel matematyki i informatyki

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.