Marta Misterkiewicz

Pedagog

Nauczyciel widzi więcej niż tylko twarze dzieci. Stara się zobaczyć ich dusze.
Barbara Cage

Zobacz profile innych nauczycieli


Andrzej
Nauczyciel świetlicy

Hanna
Dyrektor

Hanna Szuszkiewicz - Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu Od małego wiedziałam, że chcę uczyć. Jak zaczęłam uczyć wiedziałam, że chcę zmieniać szkołę, na...

Agnieszka
Edukacja Wczesnoszkolna

Każdy dla każdego jest nauczycielem... My dla dzieci, ale przede wszystkim ONE dla nas. Inspirują nas, pomagają odnaleźć mocne i słabe strony, wzmacniają samoocenę i poczucie wartości. Każdy dzień zaś...

Małgorzata
Nauczyciel języka polskiego

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.