Patrycja Dyrmo-Kowalczyk

Wychowanie Fizycznie

Zobacz profile innych nauczycieli


Anna
nauczyciel chemii

Wioletta
Nauczyciel Religii

Ewa
Nauczyciel Przyrody

Anna
Nauczyciel Religii

"Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy. Sam Bóg zaszczepił w ludzkim sercu pragnienie poznania prawdy, którego ostatecznym celem jest poznanie...

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.