Tomasz Gadaj

trener judo

Zobacz profile innych nauczycieli


Piotr
trener piłki siatkowej

Agnieszka
Edukacja Wczesnoszkolna

Każdy dla każdego jest nauczycielem... My dla dzieci, ale przede wszystkim ONE dla nas. Inspirują nas, pomagają odnaleźć mocne i słabe strony, wzmacniają samoocenę i poczucie wartości. Każdy dzień zaś...

Tomasz
Wychowanie Fizycznie

Tomasz
trener judo

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.