Poznanie znaczenia drzew i krzewów

Dzięki dofinansowaniu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie „Korzystany z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie” udało nam się pozyskać fundusze na zrealizowanie projektu pod tytułem „Poznanie znaczenia drzew i krzewów”
W ramach projektu  w naszej placówce. Krzewy i drzewa znajdują się przed budynkiem szkoły w otoczeniu różnego rodzaju krzewów i kwiatów. Podnieśliśmy  świadomość uczniów, rodziców, nauczycieli, mieszkańców jaki wpływ mają krzewy i kwiaty na klimat. Uczniowie nauczyli  się rozpoznawać gatunki drzew i krzewów, zwiększyliśmy bioróżnorodność wokół szkoły. Cele projektu:
·    Wzbogacenie w zieleń naszego krajobrazu.
·         Tworzenie kolekcji gatunków drzew i krzewów i wzbogacenie różnorodności biologicznej terenu szkoły.
·         Budowanie więzi emocjonalnej z przyrodą i kształtowanie właściwego stosunku do świata żywego.
·         Wzrost świadomości środowiskowej i wyzwalanie chęci działania, szczególnie na rzecz środowiska i klimatu.
·         Integracja grupy i pracy zespołowej.
Odnośnik do strony: www.wfosigw.olsztyn.pl
Łączny koszt projektu: 1000,00 zł – dofinansowanie krzewów i drzew liściastych i iglastych
Martyna Połomka

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.