Rekrutacja

Szanowni Rodzice!
Zgodnie z art.154 ust.6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w przypadku wystąpienia na danym terenie stanu nadzwyczajnego, w szczególności sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu obywateli, uniemożliwiających przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego lub uzupełniającego, dyrektor przedszkola lub szkoły, w uzgodnieniu z organem prowadzącym ustala terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów i podaje do publicznej wiadomości.W związku z powyższym informuję Państwa, że terminy rekrutacji dotyczące wypełniania wniosków/zgłoszeń na stronie EPED pozostają bez zmian, natomiast termin składania dokumentów w siedzibie placówki zostaje wydłużony do momentu poprawy sytuacji epidemiologicznej w Polsce. Ta sama sytuacja dotyczy testów sprawnościowy, które odbędą się w pierwszym możliwym terminie. O powyższych terminach zostaniecie Państwo poinformowani telefonicznie przez sekretariat szkoły.
Dyrektor Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 Hanna Szuszkiewicz

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.