Rekrutacja

Rekrutacja do klasy I

Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg na rok szk. 2019/2020

Szanowni Państwo.
Rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych oraz Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.).
Dzięki wykorzystaniu systemu kandydat posługuje się wyłącznie jednym podaniem, bez względu na liczbę szkół, które wybrał (jest możliwość wyboru 3 szkół) i kontaktuje się wyłącznie z jedną szkołą (szkołą pierwszego wyboru). Wypełnienie wniosku lub deklaracji bez wydrukowania, podpisania i dostarczenia do szkoły nie jest zgłoszeniem – taki kandydat nie bierze udziału w procesie rekrutacji na nowy rok szkolny. Zgłoszenie będzie uznane za terminowe pod warunkiem dostarczenia do wybranej szkoły (w godzinach jej pracy) wydruku wypełnionego  elektronicznie wniosku lub deklaracji. Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku/deklaracji w systemie elektronicznym np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu mogą złożyć wniosek/deklarację w sposób tradycyjny (pobrać druk w szkole, wypełnić i złożyć do szkoły pierwszego wyboru). Ustalone zasady przyjmowania dzieci są jednolite we wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg. Rekrutacja zostanie przeprowadzona z wykorzystaniem elektronicznej platformy edukacyjnej www.eped.pl . Zgodnie z ustawą do klasy pierwszej Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. polskich Olimpijczyków przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły,
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wyżej wymienione warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie dodatkowe kryteria naboru:

 1. Wielodzietność kandydata;
 2. Niepełnosprawność kandydata;
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Powyższe kryteria mają jednakową wartość.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek  o przyjęcie do sportowej szkoły podstawowej,
 2. orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 3. pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły sportowej,
 4. pisemne potwierdzenie spełniania kryteriów niezbędnych do przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacji (UWAGA – tylko w przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na wniosek komisji rekrutacyjnej)

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego,
a także terminy składania dokumentów do klas I Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg 
na rok szk. 2019/2020

Rekrutacja do klas II-VIII

Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Elblągu siatkówka, judo, sporty wodne, łyżwy, lekkoatletyka prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg na rok szk. 2019/2020

Wszystkie czynności związane z rekrutacją kl. II – VIII należy dopełnić w Sportowej Szkole Podstawowej nr 3 ul. Agrykola 6 (sekretariat gab. 37).

Szanowni Państwo.
Rekrutacja do klas II – VIII Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg na rok szkolny 2019/2020 odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). Zgodnie z ustawą do klas II – VIII Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków przyjmuje się kandydatów, którzy:
1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły,
3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole
W przypadku większej liczby kandydatów spełniających wyżej wymienione warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie dodatkowe kryteria naboru:

 1. Wielodzietność kandydata;
 2. Niepełnosprawność kandydata;
 3. Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 4. Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 5. Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 6. Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 7. Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. wniosek  o przyjęcie do sportowej szkoły podstawowej,
 2. orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 3. pisemna zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do szkoły sportowej,
 4. pisemne potwierdzenie spełniania kryteriów niezbędnych do przeprowadzenia drugiego etapu rekrutacji (UWAGA – tylko w przypadku uzyskania równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na wniosek komisji rekrutacyjnej)

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas II – VIII Sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Polskich Olimpijczyków prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg na rok szk. 2019/2020


Termin testów sprawnościowych podczas rekrutacji do klas pierwszych

Pływanie 12.03.2019 – wtorek, godz. 15.30-16.30 Centrum Rekreacji Wodnej DOLINKA
Taniec 12.03.2019 – wtorek, godz. 16.30-17.30 sala judo SSP3
Judo 13.03.2019 – środa, godz. 17.00-18.00 sala judo SSP3
Piłka nożna 14.03.2019 czwartek, godz. 16.00-18.00 IVLO
Klasa interdyscyplinarna – test sprawności sportowej ogólnej 14.03.2019 – czwartek,
godz. 16.00-17.00 hala tartanowa SSP3

Terminy testów sprawnościowych podczas rekrutacji do klas II-VIII

Pływanie:
25.03.2019 – poniedziałek, 13.30 – 14.30 Centrum Rekreacji Wodnej DOLINKA (klasa IV)
Siatkówka:
20.03.2019 – środa, godz. 16.00 – 17.00 hala MOS ul. Kościuszki (klasa IV)
25.03.2019 – poniedziałek, godz. 16.00-18.00 hala HSW ul. Grunwaldzka (klasy V-VIII)
Piłka nożna:
23.03.2019 –  sobota, godz. 13.00 IV LO (klasy II-IV)
25.03.2019 – poniedziałek, godz. 16.30  boisko ul. Skrzydlata (klasy V-VIII)
Judo:
20.03.2019 – środa,  godz. 17.00-18.00 sala SSP3 (klasy II-V)|
Taniec:
25.03.2019 – poniedziałek, godz. 16.30 sala SSP3 (klasa IV naborowa, klasy V-VI kontynuacja)
Kurs przygotowawczy z zajęć tanecznych dla zainteresowanych odbędzie się w dniach 22-24.03.2019 zapisy w sekretariacie szkoły pod nr tel. 556258781
Terminy i godz. kursu:
22.03.2019 r. godz. 16.30-17.30
23.03.2019 r. godz. 13.30-14.30
24.03.2019 r. godz. 10.00-11.00
Kajaki:
23.03.2019 r.-sobota, godz.10:00 przystań kajakowa na ulicy Radomskiej (klasa IV)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.