Spotkanie z rycerzami

W czwartek w naszej szkole mieliśmy żywe lekcje historii.  Bractwo rycerskie z Gniewu spotkało się n z uczniami klas IV-VI. Tematem zajęć była starożytność, czyli czasy od pojawienia się pisma do upadku Rzymu. Młodzież miała okazję zobaczyć jak ubierali się ludzie w starożytności, jak wyglądało uzbrojenie hoplitów greckich i legionistów rzymskich. Starsze klasy uczestniczyły w zajęciach poświęconych walce Polaków o niepodległość. Uczniowie mieli możliwość, podobnie jak ich młodsi koledzy, przymierzyć stroje. Utrwalili sobie wiadomości na temat Napoleona i jego polityki wobec Polaków, walk w powstaniach 1830-1831 i 1863-1864roku. Na koniec jeden z uczniów w stroju Józefa Piłsudskiego przypomniał o okolicznościach odzyskania niepodległości. Zapewne w przyszłym roku również będziemy mogli uczestniczyć w tym historycznym teatrze. Będzie to okazja do poznania lub utrwalenia wiedzy na temat innych epok historycznych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.