Stypendia

Szanowni Rodzice

W roku szkolnym 2019/2020 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Elbląg istnieje możliwość uzyskania stypendium szkolnego o charakterze socjalnym. W załączeniu znajdują się szczegółowe informacje dotyczące stypendium. Wypełnione wnioski o przyznanie stypendium socjalnego przyjmowane będą wyłącznie przez pedagoga szkolnego w nieprzekraczalnym terminie do 15 września 2019 roku.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.