Stypendium na wyrówynywanie szans edukacyjnych

Uwaga: rodzice uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej oraz rodzice uczniów klasy III gimnazjum

Zodnie z Uchwałą nr II/34/2018 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 20 grudnia 2018 roku (załącznik nr 1) istnieje możliwość ubiegania się o stypendium na wyrówynywanie szans edukacyjnych dla uczniów z Gminy Miasta Elbląg.Wszelkie informacje dotyczące przyznania stypednium znajdują się w załączniku poniżej. Wnioski (załącznik nr 2) należy składać (za I semestr) do 15 lutego w Biurze Podawczym Urzędu Miejskiego w Elblągu. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z pedagogiem szkolnym Martą Misterkiewicz, telefon 55/ 625-87-87.

Marta Misterkiewicz – pedagog

Masz pytania? Skontaktuj się z nami.